Privacy statement

Stichting Drops of Blessings respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke informatie die je ons eventueel verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die je op de website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke manier Stichting Drops of Blessings met jouw persoonsgegevens omgaat.

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is: ·
1. Het verwerken van jouw vraag en hier vervolgens op reageren.
2. Het registeren en opslaan van jouw donatie.

Grondslag van de verwerking van aangevraagde informatie
Indien je vragen hebt aan, klachten of opmerkingen hebt over Stichting Drops of Blessings, neem dan contact met ons op via info@dropsofblessings.nl. Wij moeten je persoonsgegevens verwerken om op jouw ingekomen mail te kunnen reageren. Om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn, kunnen je gegevens worden opgeslagen evenals de door ons ontvangen e-mail. Hierbij slaat Stichting Drops of Blessings slechts de door jou verstrekte gegevens op, waaronder maar mogelijk niet uitsluitend, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Door gebruik te maken van het genoemde e-mailadres geef je toestemming voor het verwerken van de door jou verstrekte informatie.

Grondslag van de verwerking bij donatie
Voor het uitvoeren en verwerken van giften en donaties werken wij samen met Mollie BV. Mollie BV verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank. Mollie BV krijgt hiermee inzage in uw betaalgegevens. 

Beveiliging
Stichting Drops of Blessings heeft passende maatregelen genomen om het verlies of de onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Jouw gegevens worden te allen tijde op vertrouwelijke wijze behandeld.

Bewaartermijnen
Voor ingekomen vragen op info@dropsofblessings.nl, geldt dat ze slechts worden bewaard zolang de gegevens noodzakelijk zijn. Dit kan per geval verschillen. 

Jouw rechten
Op grond van de wet heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens en op correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Stichting Drops of Blessings en haar verwerker kunnen dit op jouw verzoek doen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen per post (Stichting Drops of Blessings, Vrijheidslaan 12, 7876 GK Valthermond) of per e-mail naar info@dropsofblessings.nl.

Vragen?
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Drops of Blessings en haar verwerker dan kan je deze stellen via info@dropsofblessings.nl